1

Avklar behov

Før du vurderer å bytte din oljefyrløsning med en varmepumpeløsning er det viktig å avklare behovet til din bolig. Skaff derfor en oversikt over energiforbruket ditt. Når denne informasjonen er innhentet vil vi anbefale å kontakte en av våre forhandlere for befaring. Har du allerede bestemt deg for å bytte ut din løsning, kan du velge en av våre produkter og deretter legge igjen kontaktinformasjon til din nærmeste forhandler.

2

Hvilke alternativer har jeg?

 • Daikin Altherma Lavtemperatur

  Altherma LT er en luft til vann varmepumpe tilpasset gulvvarmesystem, lavtemperaturradiatorer og tappevannsoppvarming. Altherma LT kan også leveres med kjølefunksjon. Varmepumpen kan benyttes til både eksisterende og nye boliger samt til lavenergihus.

  Les mer
 • Daikin Altherma Høytemperatur

  Altherma HT er en luft til vann varmepumpe som gir varmt vann opptil 80°C helt ned til utetemperatur på -20°C. Fabrikken garanterer drift selv ved -25°C. Daikin Altherma HT er tilpasset høytemperatur radiatorsystemer, og er en direkte erstatning for et oljefyranlegg. Altherma HT har også tappevannsfunksjon.

  Les mer
 • Daikin Altherma Grunnvarmepumpe

  Altherma Grunnvarmepumpe har inverter kompressor, som trinnløst tilpasser varmekapastiteten til boligens varierende fyringsbehov. Kompressoren kan regulere mellom 2,5 - 13kW. Dette gir meget høy årsvarmefaktor, som resulterer i lave energikostnader for boligeieren.

  Les mer
3

Be om gratis og uforpliktende befaring

4

Gjennomfør bytte

Når behovet er avklart, riktig produkt er valgt og avtale med forhandler er gjort, er neste steg å gjennomføre bytte fra oljefyr til varmepumpesystemet.

En autorisert montør fra en våre forhandlere vil deretter besøke din bolig for nærmere inspeksjon og installasjon.

Med forbehold kan en utskiftning ta fra 2 dager til noen uker, dette avhenger av hva slags oljefyringsanlegg boligen har.

Merk også at kommunen må bli varslet når det skal gjennomføres et bytte.

5

Søk om støtte fra Enova

Ved overgang fra oljefyr til en varmepumpeløsning vil det være mulig å få støtte av dette fra Enova. Støtteordningen er en del av satsningen til Olje- og energidepartementet, for en mer effektiv og fornybar energi- og klimaløsning.

Gå inn på Enova sine nettsider og se hvilke varmepumpeløsninger som støttes. Søknad om støtte legges inn via deres elektroniske søknadsskjema.

Få gratis befaring